Het terugbrengen van de biodiversiteit in de Noordzee

In de afgelopen decennia werd de biodiversiteit in de Belgische en Nederlandse Noordzee negatief beïnvloed door overbevissing, vervuiling, habitatverlies als gevolg van kustontwikkeling en het opwarmende klimaat. Dit heeft geleid tot een afname van de vispopulatie, veranderingen in de soortensamenstelling, en degradatie van vitale habitats.

Het faciliteren van de terugkeer van de biodiversiteit in de Noordzee is van cruciaal belang voor het handhaven van het ecologische evenwicht, het ondersteunen van de visserij en het vergroten van de veerkracht van mariene ecosystemen tegen klimaatverandering.

Innovatieve oplossingen

De afgelopen jaren zijn veel natuurinclusieve ontwerpen en kunstmatige rifstructuren om de biodiversiteit in de Noordzee (aan de Belgische en Nederlandse kust) terug te brengen in het laboratorium getest en goedgekeurd. De volgende uitdaging is om deze oplossingen op grotere schaal te implementeren.

Omdat regelgeving en initiatieven achterlopen, heeft deze experimentele pilootfase ondersteuning nodig . Daarom willen Go Ocean en haar members de uitvoering van de pilootprojecten faciliteren en versnellen.

Zowel de verbetering in biodiversiteit als de bijbehorende ecosysteemdiensten zullen kwantitatief worden vastgelegd om de ecosysteemwaarden van de innovatieve oplossingen te beoordelen, analyseren, illustreren en communiceren.

Natuurinclusief design in België

Oesterriffen in Nederland

Graag meer informatie?

Investeer jij letterlijk in de bouwstenen van een gezondere Noordzee of financier je liever droppable oesterstructuren?

Wij zijn op zoek naar bedrijven die deel willen uitmaken van deze cruciale pilootprojecten in ruil voor rapportage via een persoonlijk impactdashboard. Laat jouw contactgegevens achter en wij sturen je meer informatie!