De prachtige onderwatertuinen doen herleven

Zeegrasweiden zijn velden met zeegras in ondiepe wateren langs de kust van de meeste continenten ter wereld en een van de belangrijkste systemen in onze biosfeer. Omdat ze echter kwetsbaar zijn voor veel bedreigingen, zijn we de afgelopen decennia enorm veel zeegras kwijtgeraakt.

Wat is zeegras?

Zeegrassen zijn de enige bloeiende planten die onder water kunnen leven. Net als planten op het land hebben ze bladeren, stengels, wortels en fotosynthetische activiteit. De lange maar sterke bladeren van de planten vormen dichte weiden onder de zee.

Met de zeegras-herstelprojecten proberen we beschadigde zeegrasweiden weer op te bouwen en bestaande weiden uit te breiden. Dit is van vitaal belang, want net zoals de koraalriffen en regenwouden van de tropen, zitten deze onderwatertuinen vol leven en herbergen ze veel dieren in verschillende vormen, kleuren en maten.

Zeegrassen bezetten 0,1% van de zeebodem, maar zijn verantwoordelijk voor 11% van de organische koolstof die in de oceaan begraven ligt. Zeegrasvelden zijn echte carbon sinks en leggen koolstof 30 tot 50 keer sneller vast dan tropische bossen.

Zeegras voordelen

Zeegras bedreigingen

Kun je niet wachten om dit prachtige project te steunen?

Steun als bedrijf

Vul na het klikken op de knop het formulier in en we nemen binnenkort contact met je op om te kijken hoe we kunnen samenwerken.

Steun als individu

Neem een kijkje in onze shop voor de oceaan en steun oceaanherstelprojecten in slechts een paar klikken.

Wil je meer informatie over
het herstel van zeegrasweiden?

FAQ

Zeegrassen zijn vitale kustecosystemen en bieden tal van voordelen. Ze bieden onderdak aan jonge vissen, slaan koolstof op in sediment, stabiliseren kustlijnen tegen extreem weer en dienen als belangrijke habitats. Weelderige zeegrasweiden duiden op een gezond marien milieu en ondersteunen de biodiversiteit. Bovendien fungeren ze als kweeklocatie voor commerciële vis, helpen ze bij het herstel van de visvoorraden en komen ze ten goede aan kustgemeenschappen.

Ondanks hun voordelen worden zeegrashabitats bedreigd door verschillende factoren. Er wordt geschat dat de weides met naar schatting 92% zijn afgenomen ten opzichte van hun historische omvang als gevolg van de afnemende waterkwaliteit, fysieke verstoring van de zeebodem, kustontwikkeling, ziekten en toenemende verzilting. Over de hele wereld gaat elke 30 minuten een gebied ter grootte van een voetbalveld aan zeegras verloren.

Het herstellen van zeegrasweiden is een hele uitdaging. Daarom gebruikt onze partner verschillende herstelmethoden om zo op lange termijn te begrijpen hoe zeegras het beste kan worden hersteld. Enkele van de gebruikte methoden zijn: de ‘pick & plant’ methode (met directe aanplant in de zeebodem of in jute zakjes), zaadinjectie, graszoden- en wortelstoktransplantatie en zaadverstrooiing.

De restauratiewerkzaamheden op het veld zijn voornamelijk gepland van april tot september. Tijdens de winter richten we ons op onderzoek en monitoring, zodat we klaar en voorbereid zijn als het plantseizoen begint.

Mariene herstelprojecten zijn niet alleen een integraal onderdeel van de aanpak van de twee crises van biodiversiteitsverlies en klimaatverandering, ze bevorderen ook “marine stewardship” binnen de gemeenschap, waardoor gemeenschappen actieve belanghebbenden kunnen worden in het behoud van de zee en de ecosystemen.

Bij ons project in Schotland zijn lokale scholen en jeugdgroepen betrokken, die komen leren over hun mariene omgeving en de belangrijke rol die zij spelen bij de bescherming ervan. Daarnaast worden gemeenschapsvrijwilligers geactiveerd om zich bij het project aan te sluiten.

Om ervoor te zorgen dat restauratieprojecten duurzaam zijn, heeft Go Ocean verschillende maatregelen geïmplementeerd:

  • Passend onderhoud en monitoring worden uitgevoerd gedurende een periode van gemiddeld 10 jaar na restauratie. Dit omvat het beschermen van herstelde gebieden tegen schade als gevolg van menselijke activiteiten, zoals een zorgvuldige selectie van locaties, het installeren van boeien om locaties te markeren en het plaatsen van advies voor ankeren.
  • We proberen bedreigingen en invasieve soorten onder controle te houden door bioveiligheidsplannen te implementeren en uitgebreide onderzoeken uit te voeren. Elke aanwezigheid van meldingsplichtige invasieve soorten wordt gemeld aan de relevante autoriteiten.
  • Hoewel we de moeilijkheid erkennen bij het voorspellen van de kiemkracht en overlevingspercentages van restauratieactiviteiten, streven we ernaar het succes te maximaliseren door zorgvuldige planning en implementatie van restauratiemethoden.