FAQ

Vind hieronder een antwoord op al jouw vragen.

Algemene vragen

Onze missie is dat we projecten in het herstel van mariene ecosystemen (die momenteel nog steeds ondervertegenwoordigd zijn) kunnen vertegenwoordigen, versterken, ondersteunen en versnellen door bedrijven en individuen toegankelijke, tastbare en transparante oplossingen te bieden om deze projecten te ondersteunen.

Onze visie is dat we de blauwe long van de aarde moeten behouden, beschermen en herstellen om de klimaatverandering te vertragen, verdere achteruitgang van de oceanen en de habitat van zeedieren te voorkomen en het voortbestaan van de planeet en alle soorten erop te garanderen.

Klimaatprojectexperts selecteren en volgen de beste mariene herstelprojecten wereldwijd op. In deze projecten werken we samen met de lokale bevolking om de juiste mariene ecosystemen in de juiste regio’s te herstellen om de meest positieve effecten te hebben op de biodiversiteit, koolstofopslag, werkgelegenheid, levensonderhoud en de kusteconomie.

Vervolgens bieden we particulieren en bedrijven eenvoudige en tastbare oplossingen om deze herstelprojecten voor mariene ecosystemen te ondersteunen. Wij zorgen voor transparantie en tastbaarheid gedurende het gehele herstelproces om jou en jouw stakeholders zoveel mogelijk te betrekken.

Nee, Go Ocean is een sociale onderneming: een bedrijf dat opereert met als primair doel het creëren van een positieve sociale of ecologische impact. Terwijl traditionele bedrijven zich primair richten op het genereren van winst voor hun aandeelhouders of eigenaren, geven sociale ondernemingen prioriteit aan het aanpakken van sociale problemen, het verbeteren van gemeenschappen of het aanpakken van milieu-uitdagingen.

Het succes bij Go Ocean wordt niet alleen gemeten aan de hand van financiële maatstaven, maar vooral aan de hand van de ecosystemen die we helpen herstellen, het lokale inkomen dat wordt gecreëerd, de biodiversiteit die terugkeert, enzovoort.

Go Family is een groep impactgedreven bedrijven die organisaties willen ondersteunen in hun duurzaamheidsinspanningen. De bedrijven binnen Go Family maximaliseren de klimaatimpact dankzij de synergieën binnen hun ecosysteem van individuele klimaatdiensten.

 • Go Smart: Ondersteuning en begeleiding voor organisaties om hen te helpen de Europese duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.
 • Go Smart Digital: Het verminderen van jouw CO2-impact door optimalisaties van de IT-infrastructuur
 • Go Forest: Herbebossing en bosherstel door bomen te planten om de groene long van onze planeet te beschermen.
 • Go Ocean: Herstel van de mariene ecosystemen door het planten van koralen, zeegrassen, mangroven, enzovoort. om de blauwe long van onze planeet te beschermen.
 • Go Loud: Het delen van jouw duurzaamheidsverhaal en het inspireren van anderen.

Een samenwerking met Go Family kan gebaseerd zijn op een of meer van de volgende onderwerpen: het berekenen en verminderen van uw negatieve impact, teruggeven aan de planeet (bossen en oceanen) en communiceren over uw duurzaamheidsinitiatieven.

Meer informatie: https://gofamily.be/ 

Je kan ervoor kiezen om één van onze online bestelformulieren in te vullen, ons algemeen contactformulier in te vullen of een virtueel gesprek aan te gaan om het juiste project voor jou te kiezen. In de bestelformulieren kan je eenmalig, per maand, per kwartaal of per jaar een specifiek aantal koraalfragmenten, zeegrasscheuten, mangroven… bestellen, afgesteld op jouw eigen verhaal.

Nadat wij uw bestelling hebben ontvangen, registreren wij uw bijdrage, stellen wij uw impactdashboard in en sturen u onze uitgebreide welkomstmail en de factuur.

Van daaruit kan je de impact opvolgen via jouw impactdashboard. De eerste update verschijnt na minimaal 1 en maximaal 6 maanden, afhankelijk van het ecosysteem en het seizoen.

Bijvoorbeeld:

 • Indonesië – Koraalfragmenten worden twee maanden na bestelling en wanneer de weersomstandigheden optimaal zijn, getransplanteerd.
 • Schotland – Zeegrasscheuten zullen de hele winter in onze kwekerijen groeien en we zullen de zeegrasscheuten van april tot september verplanten.
 • Madagaskar – Mangroven kunnen het hele jaar door worden geplant, maar niet tijdens het droge seizoen in juli en augustus.
 • Het implementeren van onderhouds- en monitoringmechanismen om de groei en gezondheid van de ecosystemen na herstel te volgen, is van cruciaal belang. Regelmatig onderhoud kan de overlevingskansen aanzienlijk verbeteren.
 • De keuze voor een mix van inheemse soorten of soorten die geschikt zijn voor de lokale omgeving en het lokale ecosysteem verbetert de overlevingskansen en garandeert de positieve bijdrage aan het ecosysteem. Bovendien verbetert een goed gekozen locatie met een laag risico het vermogen van het ecosysteem om te gedijen.
 • Door het creëren van bewustzijn en het opleiden, trainen en betrekken van de kustgemeenschappen kunnen we een goede toekomst verzekeren. Lokale betrokkenheid bevordert een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Het kan leiden tot zorg en bescherming van de ecosystemen, zelfs lang nadat de projecten zijn afgerond.
 • Go Ocean past zich aan aan veranderende milieuomstandigheden en leert van ervaringen uit het verleden om strategieën voor toekomstige restauratieprojecten te helpen verfijnen, waardoor de duurzaamheid van de projecten wordt verbeterd.

Over de oceaan

Belangrijk om te weten is dat alle koolstof die we momenteel op aarde hebben, dezelfde hoeveelheid is die we altijd al hebben gehad. Het speelt een cruciale rol bij de vorming van essentiële moleculen zoals eiwitten en DNA wanneer nieuw leven ontstaat, en koolstof komt ook in onze atmosfeer voor als koolstofdioxide (CO2).

De koolstofcyclus is het proces van de natuur waarbij koolstofatomen worden hergebruikt, terwijl ze herhaaldelijk vanuit de atmosfeer naar de aarde reizen en vervolgens weer terug de atmosfeer in. Het merendeel van de koolstof wordt opgeslagen in rotsen en sedimenten, terwijl de rest wordt opgeslagen in de oceaan, de atmosfeer en levende organismen. We noemen dit de reservoirs of putten (sinks), waardoor koolstofcycli plaatsvinden.

De oceaan fungeert als een gigantische koolstofput en absorbeert koolstof uit verschillende bronnen. Ook mariene organismen, variërend van moerasplanten tot walvissen, maken deel uit van de koolstofcyclus via hun levens- en doodsprocessen.

Gedurende miljoenen jaren kunnen dode organismen transformeren in fossiele brandstoffen. Wanneer mensen deze brandstoffen voor energie gebruiken, worden grote hoeveelheden kooldioxide in de atmosfeer uitgestoten. Dit overschot aan koolstofdioxide verandert ons klimaat door de temperatuur op aarde te verhogen, verzuring van de oceanen te veroorzaken en ecosystemen wereldwijd te destabiliseren.

Volgens wetenschappelijke schattingen produceert de oceaan ongeveer de helft van de zuurstof die op aarde wordt geproduceerd. Oceanisch plankton, waartoe bepaalde fotosynthetische bacteriën, drijvende planten en algen behoren, produceert het grootste deel van deze zuurstof.

Hoewel de oceaan ongeveer 50% van de zuurstof op aarde produceert, wordt ongeveer dezelfde hoeveelheid verbruikt door het leven in zee.

(bron)

Verzuring van de oceaan is de langdurige daling van de pH-waarde van zeewater, voornamelijk veroorzaakt door de opname van kooldioxide (CO2) uit de atmosfeer.

Deze verschuiving naar de zuurgraad kan schadelijke gevolgen hebben voor het leven in zee, met name voor organismen met schelpen of skeletten van calciumcarbonaat, zoals koralen, schaaldieren en sommige planktonsoorten. Verzuring van de oceaan kan hun vermogen om hun calciumcarbonaatstructuren op te bouwen en te behouden aantasten, wat uiteindelijk hun groei, voortplanting en algehele gezondheid beïnvloedt.

Hoewel oceanen in het verleden blijk hebben gegeven van veerkracht, zijn de omvang en het tempo van door de mens veroorzaakte veranderingen ongekend en vormen zij aanzienlijke uitdagingen voor hun vermogen om zich te herstellen en zich aan te passen. Er is dringend actie nodig om de diepere oorzaken van de aantasting van de oceaan aan te pakken, de klimaatverandering te verzachten, de mariene biodiversiteit te beschermen en duurzaam oceaanbeheer te bevorderen om de veerkracht van de oceanen voor toekomstige generaties te vergroten.

(bron)

We moeten een oceaanperspectief in ons wereldbeeld inbouwen, wat betekent dat we ons moeten inzetten om bewustzijn te verspreiden, lessen te delen en gesprekken te beginnen. Daarna zullen we kunnen begrijpen, waarderen en actie ondernemen:

Allereerst zouden we moeten stoppen met het veroorzaken van schade aan onze oceanen. Het is bijvoorbeeld verwoestend om te beseffen wat de effecten zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen op het delicate evenwicht van de ecosystemen van de oceaan.

 • Bedrijven kunnen hun impact op de oceaan in kaart brengen en hun bedrijfsprocessen optimaliseren, nadenken over de verbetering van de afvalverwerking, investeringen in hernieuwbare energietechnologieën, hun productlijnen lokaliseren, …
 • Als individu zijn er veel dingen die je gemakkelijk kunt doen: je plastiekverbruik verminderen, duurzame zeevruchten steunen, duurzame schoonheidsproducten kopen, leren over maritieme kwesties en je kennis delen met je vrienden en familie, …

Daarnaast zouden we ook de schade die al is aangericht moeten herstellen. Het zal een combinatie moeten zijn van het terugdringen van de uitstoot, het veranderen van gedrag en het actief herstellen van wat we mishandeld hebben. Dit zal resulteren in een gezonde oceaanmotor die het leven op aarde opnieuw dient en beschermt door koolstof vast te leggen, kusterosie te voorkomen… zodat toekomstige generaties de schoonheid van onze planeet kunnen ervaren zoals wij dat deden.

Met Go Ocean kunt u eenvoudig het actieve herstel van onze mariene ecosystemen ondersteunen.

De druk op deze ecosystemen (en de kustgemeenschappen die in de buurt wonen of ervan afhankelijk zijn) wordt voornamelijk door de mens veroorzaakt en er is al veel schade aangericht.

Er zijn vijf grote spanningen:

 1. Het vrijkomen van broeikasgassen in de atmosfeer.
  • Klimaatverandering.
   • Stijgende watertemperaturen
   • Veranderende weerpatronen met meer regen en stormen (sediment- en vervuilingsstromen en golfschade).
   • Verstoorde ecosystemen, zoals algenbloei.
   • Stijgende zeespiegel, waardoor minder zon voor de ecosystemen ontstaat.
  • Verzuring van het water.
   • Langzamere groei van calciumcarbonaatstructuren, zoals schelpdieren of koraalriffen.
 2. Plastic vervuiling.
 3. Industriële visserij met destructieve technieken
 4. Afvalwater, chemicaliën en microplastics
 5. Kustontwikkeling

Een gezond en divers ecosysteem is bestand tegen een van deze vormen van druk, maar deze vijf vormen van druk veroorzaken tegelijkertijd cumulatieve stress. De verzwakte ecosystemen worden steeds kwetsbaarder.

 

Het is belangrijk om de druk op de ecosystemen te beperken. Conservatie en schoonmaakactiviteiten zijn allemaal belangrijk, maar deze acties kunnen niet het complexe evenwicht herstellen dat mariene ecosystemen nodig hebben om te kunnen gedijen. Conservatie alleen is niet voldoende om onze oceanen weer gezond en veerkrachtig te maken.

Kortom, gezonde mariene ecosystemen zijn beter bestand tegen klimaatverandering en andere uitdagingen, maar als we niets doen, kunnen verschillende ecosystemen hun omslagpunt bereiken en hun levensondersteunende capaciteit verliezen.

Voor bedrijven

Voor individuen