Onze oceanen nieuw leven inblazen:
de cruciale rol van bedrijven en SDG 14

In dit artikel wordt kort uitgelegd waarom bedrijven de toezichthouders van de oceaan moeten worden en duurzame praktijken en herstelinitiatieven moeten omarmen om een bloeiend marien milieu voor toekomstige generaties te garanderen.

Wat is er aan de hand?

Een gezonde oceaan is essentieel voor het in stand houden van het menselijk leven op aarde: de oceaan speelt een cruciale rol bij het reguleren van het mondiale klimaat, de watersystemen en het leveren van natuurlijke bronnen die instaan voor 17% van de inname van dierlijke eiwitten in de wereld. Veel gemeenschappen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van de oceaan, wat het cruciale belang ervan benadrukt. Bovendien is de oceaan de ruggengraat van de wereldeconomie, die ruim 90% van de wereldhandel faciliteert en jaarlijks een enorme hoeveelheid commerciële activiteiten ondersteunt.

De oceaan op aarde wordt echter geconfronteerd met escalerende bedreigingen, waaronder directe vervuiling en klimaatverandering. De broeikasgassen in onze atmosfeer zorgen ervoor dat het water van de oceaan verzuurt, wat een bedreiging vormt voor mariene soorten door hun schelpen en skeletten te verzwakken. Bovendien heeft overbevissing een negatieve invloed op de voedselproductie, het functioneren van ecosystemen en de biodiversiteit. De proliferatie van plastic en afval in de oceaan is alarmerend, waarbij prognoses suggereren dat er in 2050 meer plastic dan vis in onze oceaan zou kunnen zitten, wat aanzienlijke risico’s met zich meebrengt voor zowel het leven in zee als voor de mens.

Aangezien bijna elk bedrijf vervuilt, goederen vervoert, water of andere natuurlijke bronnen gebruikt, verpakkingen verkoopt of data in de cloud opslaat, is het niet verrassend dat bijna elk bedrijf een negatieve invloed heeft op de gezondheid van onze oceanen.

Nu is het moment: SDG 14 als prioriteit

Verrassend genoeg wordt SDG 14 vaak over het hoofd gezien als prioriteit voor zakelijke actie, ondanks de onmiskenbare afhankelijkheid van talloze bedrijven van de mariene resources voor input en transport.

‘SDG 14’ verwijst naar Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 14 van de Verenigde Naties, een van de 17 mondiale doelstellingen die de Verenigde Naties in 2015 hebben vastgesteld als onderdeel van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. SDG 14 richt zich op ‘Leven onder water’ en heeft tot doel de oceanen, zeeën en mariene resources te behouden en duurzaam te gebruiken. Om onze oceanen te beschermen, dragen alle bedrijven de verantwoordelijkheid om te voldoen aan de milieuwetten en internationale verdragen gewijd aan de bescherming van mariene ecosystemen.

Wij hebben de oceaan nodig en – aangezien er veel schade is aangericht – heeft de oceaan ons nodig. Bedrijven (vooral duurzame en future-proof bedrijven) moeten verder gaan dan compliance en moeten worden beschouwd als verantwoordelijke toezichthouders van oceanen, zeeën en mariene resources. Ze moeten prioriteit geven aan duurzame praktijken en een harmonieus samenleven tussen economische activiteiten en het behoud van onze oceaan bevorderen, voor toekomstige generaties. Bovendien vereist het herstellen van de schade die al aan onze oceaan is toegebracht en het rehabiliteren en verjongen van de vitale mariene omgevingen proactieve inspanningen.

Ontgrendel het potentieel voor business leiderschap

Ontgrendel het potentieel voor business leiderschap via SDG 14 en kom nu in actie. Via Go Ocean is het heel eenvoudig om bij te dragen aan het herstel van kritische mariene ecosystemen via toegankelijke en flexibele samenwerkingsmogelijkheden. Via het publiekelijk beschikbare impactplatform krijgen Go Ocean-members het hoogste niveau van transparantie, tools voor tastbare en geloofwaardige communicatie en rapportage van impactdata.

Door herstelinitiatieven te omarmen kunnen bedrijven een transformerende rol spelen bij het herstellen van onze oceaan, het bevorderen van de veerkracht en het verzekeren van een duurzame toekomst voor toekomstige generaties. Laten we dus vandaag de prioriteiten opnieuw definiëren en een journey starten waarbij jouw bedrijf een drijvende kracht kan zijn in het revitaliseren van onze oceanen en het verzekeren van een duurzame toekomst voor iedereen. Laten we de ecosystemen die er nog zijn behouden en die die het nodig hebben herstellen.

Vond je dit interessant? Deel het met je netwerk!